O Nás

Statika stavieb v Prievidzi

Sme inžinierska kancelária so sídlom v Prievidzi. Hlavnou náplňou našej práce je kompletná inžiniersko – projekčná činnosť pri navrhovaní a posudzovaní nosných konštrukcií stavieb, ktorej sa venujeme od roku 2012.

Projekty stavebných konštrukcií spracujeme tak aby vyhovovali požiadavkám našich zákazníkov a boli navrhnuté na základe platných technických noriem a predpisov. Stavebné konštrukcie musia byť stabilné, bezpečné a zároveň aby spĺňali ekonomické a hospodárske parametre.

Projekty

  • Reklamné plochy, bigboardy a stožiare
  • Zakladanie stavieb a stabilita svahov
  • Priemyselné a poľnohospodárske objekty
  • Rekonštrukcie a renovácie objektov
  • Vodohospodárske stavby
  • Polyfunkčné objekty
  • Administratívne budovy a bytové domy
  • Rodinné domy a jednoduché stavby