Cenník projektových prác

KONTAKT

Puškinova 1 A, 971 01 Prievidza

+421 918 476 378

+421 907 635 941

info@statik-pd.sk

Po – Pia: 7:00 – 16:00

CENNÍK

Základným prvkom určenia orientačnej ceny projektových prác sú stavebné náklady budúcej stavby. Z predpokladaných nákladov na objekt sa stanoví honorár podľa sadzobníka (UNIKA) na výpočet cien inžiniersko – projektových prac, ktoré vykonávajú právnické alebo fyzické osoby oprávnené podľa osobitných predpisov.

Ponuková cena sa navrhuje:

  • na základe predbežnej kalkulácie nákladov a zisku
  • pomocou hodinových sadzieb
  • v rozpätí minimálnych a maximálnych cien stanovených v sadzobníku (UNIKA) vo väzbe na kategórie funkčných častí stavby a na pásmo zložitosti a náročnosti v závislosti od výšky nákladov funkčných častí stavby, prípadne vo vzťahu na jednotlivé výkonové fázy.

Orientačná cena projektu statiky

Nepodpivničený, jednopodlažný rodinný dom.

Cena statického posudku pre stavebné povolenie

od 250 €

Cena dopracovania realizačnej dokumentácie statiky

od 500 €

Cena za obhliadku stavebného objektu za účelom zhodnotenia stavu nosných konštrukcií
(autorský dozor, obhliadka pred kúpou nehnuteľnosti, na orientačné posúdenie možnosti nadstavby a iné):
25€/hod + cestovné náklady 0,40€/km.

Hodinová sadzba za statické posudky, grafické práce, odborné poradenstvo, špecifikácie: 20 – 30 €/hod

*UVEDENÉ CENY SÚ ORIENTAČNÉ, PRE KONKRÉTNU STAVBU VÁM RADI VYPRACUJEME CENOVÚ PONUKU NA PROJEKT STATIKY , RESP. STATICKÉHO POSUDKU PODĽA VAŠICH PREDSTÁV.