Kontakt

p1

Stavebný inžinier

Ing. Peter ROVŇÁK

Statika stavieb

Puškinova 1 A, 971 01 Prievidza

+421 918 476 378

info@statik-pd.sk

Pon. – Pia.: 7:00 – 16:00

p1

Stavebný inžinier

Ing. Ľubomír BALÁŽ, PhD.

Autorizovaný stavebný inžinier

Puškinova 1 A, 971 01 Prievidza

+421 907 635 941

info@statik-pd.sk

Pon. – Pia.: 7:00 – 16:00

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať