Optimalizácia stavebných konštrukcií

Na základe našich skúseností vieme optimalizovať nosné konštrukcie stavebných objektov, tým dokážeme vytvoriť ekonomickejší a efektívnejší návrh. Investorovi vieme týmto spôsobom ušetriť nemalé finančné prostriedky.