Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať

O firme

Sme inžinierska kancelária so sídlom v Prievidzi. Hlavnou náplňou našej práce je kompletná inžiniersko – projekčná činnosť pri navrhovaní a posudzovaní nosných konštrukcií stavieb.

Projekty stavebných konštrukcií spracujeme tak aby vyhovovali požiadavkám našich zákazníkov a boli navrhnuté na základe platných technických noriem a predpisov. Stavebné konštrukcie musia byť stabilné, bezpečné a zároveň aby spĺňali ekonomické a hospodárske parametre.

Prekonzultujte

s nami Váš projekt

Dohodnite si stretnutie

Projekty

 • Reklamné plochy, bigboardy a stožiare
 • Zakladanie stavieb a stabilita svahov
 • Priemyselné a poľnohospodárske objekty
 • Rekonštrukcie a renovácie objektov
 • Vodohospodárske stavby
 • Polyfunkčné objekty
 • Administratívne budovy a bytové domy
 • Rodinné domy a jednoduché stavby

Prečo si vybrať nás?

Statika zameraná na všetky materiály

 • Betónové a železobetónové konštrukcie
 • Oceľové konštrukcie
 • Drevené konštrukcie
 • Zakladanie stavieb
 • Murované konštrukcie
 • Kombinácia spomenutých materiálov

Precíznosť projektovej dokumentácie

Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby. Jedným z hlavných prvkov v projektovej dokumentácií je precízne zvládnutá úloha, ktorú môžete od nás očakávať.

Profesionálny prístup

Profesionálny prístup nie je žiadnou samozrejmosťou u väčšiny firiem. U nás pristupujeme ku každému projektu individuálne, podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Všetky projekty stavebných konštrukcií spracujeme tak aby vyhovovali požiadavkám našich zákazníkov a boli navrhnuté na základe platných technických noriem a predpisov. Stavebné konštrukcie musia byť stabilné, bezpečné a zároveň aby spĺňali ekonomické a hospodárske parametre.

Optimalizácia konštrukcií

Správnou optimalizáciou a korekciou nosných prvkov konštrukcie dokážeme investorom ušetriť nemalé finančné náklady. Na základe našich skúsenosti vieme optimalizovať nosné konštrukcie stavebných objektov tak, aby sme Vám vytvorili ekonomickejší a efektívnejší návrh.

Odborné poradenstvo

Na základe našich skúseností poskytujeme odborné poradenstvo a konzultácie. Odborné rady poskytneme už pri prvotnom plánovaní vášho projektu ale aj počas výstavby priamo na stavenisku.

Členstvá v komorách

Slovenská komora stavebných inžinierov

Česká Betonářská Společnost ČSSI

Referencie

Vďaka patrí stavebným inžinierom za komplexný návrh nosnej oceľovej konštrukcie nášho výrobného objektu.

Pri rekonštrukcii starého domu s vinnou pivnicou mi poskytli veľmi cenné rady a typy ako ušetriť nemalé finančné náklady.

S inžinierskou kanceláriou spolupracujeme od začiatku a sme veľmi spokojní s ich profesionálnym prístupom a odbornosťou.

S prácou oboch projektantov sme boli pri plánovaní nášho nového domu veľmi spokojný.

Spolupráca