Medená ulica Bratislava

Novovytvorená zapustená loggia v bytovom dome bola vytvorená osadením troch oceľových profilov HEB na nosné steny objektu, ktoré sú zhotovené z plnej pálenej tehly. Oceľové nosníky boli osadené na železobetónový alebo oceľový roznášací .  Na oceľovú konštrukciu bola následne vytvorená plechobetónová doska z trapézového plechu vystuženého betonárskou sieťovinou a betónom triedy C20/25. Celá loggia bola ukončená zasklenou stenou na celú výšku podlažia.

Rekonštrukcia schodiska Bôrik

Úlohou statického posúdenia bolo nahradenie starého dreveného dvojramenného schodiska za nové oceľové schodisko, tak aby vyhovovalo platným normám a predpisom. Nosná konštrukcia schodiska bola vyhotovená z triedy ocele S 235 a prierezu 2 x U 140 pozváraných prierezov do krabice. Stupnica a podstupnica bola oplechovaná hrúbkou plechu 5,0 mm