Gabion Zukermandel

Navrhovaná gabionová ochrana má zachytiť prípadné spadnuté skaly bez ohrozenia obyvateľov a ich majetku a ostatných objektov.V tomto prípade sa jedná o dva  samostatné oporné gabionové múry. Presný tvar a uloženie je zobrazené na priložených výkresoch. Gabionové koše sú kotvenédo svahu pozinkovanými tyčami betonárskej výstuže Ø12. V krajnej časti je do torkrétovej steny ukotvený oceľový valcovaný profil UPE 120 dvomi tyčami GEWI 32 dĺžky 2000 mm. Zo zadnej strany celého oporného múra je umiestnená geotextília 140 g/m2. Gabiony sú zložené zo zváraných sietí s hr. drôtu 4,0 mm kde predná a zadná stena je okatosti 50×100 mm a ostané časti 100×100 mm.