LED TV - Prievidza

Požiadavkou na návrh bola nosná konštrukcia pre LED reklamu v meste Prievidza. Pre konkrétne rozmery LED TV tabule bola navrhnutá a posúdená oceľová konštrukcia z triedy ocele S235.

WDI Stožiar

Úlohou projektovej dokumentácie bol návrh a posúdenie stožiara, resp. ukazovateľa vetra na letisku v Prievidzi, ktorý bude uchytený na priečnu väzbu priehradovej sústavy hangára. Súčasťou dokumentácie bola vypracovaná aj realizačná dokumentácia s vyriešenými detailami.