Sladovňa Mlynica

Novovybudovaná sladovňa v obci Mlynica je pozostáva s niekoľkých stavebných objektov. V projektovej fáze sme sa podieľali na návrhu nosných konštrukcii všetkých objektov.

Klíčiareň

Ide o budovu, ktorá obsahuje klíčiareň a administratívnu budovu (nad klíčiarňou), uložená je na železobetónových pilótach ø 900 mm z vodostavebného betónu. Na pilótach je uložená železobetónová doska 400 mm hrubá, z rovnakého vodostavebného betónu, v ktorej sú vynechané technologické priehlbne. Na doske sú postavené železobetónové steny 300 mm podľa požiadaviek technológie.

Rozmery klíčiarne sú 40,750 m x 11,350 m, svetlá výška 6,030 m. Tvar a rozmery konštrukcie sú dané technologickými požiadavkami.

Hvozd – Na 2. NP nad klíčiarňou je administratívna budova, od samotnej klíčiarne ju oddeľuje prefabrikovaná stropná doska 400 mm hrubá. Nosná konštrukcia strechy objektu je tvorená dreveným priehradovým väzníkom.

Objekt sa  skladá sa z troch nadzemných podlaží so strešnou nadstavbou, prístup na jednotlivé podlažia zabezpečuje oceľové schodisko. Objekt je uložený na železobetónových pilótach ø 900 mm z vodostavebného betónu. Na pilótach je uložená železobetónová doska 400 mm hrubá, v ktorej sú vynechané technologické priehlbne. Na doske sú postavené železobetónové steny podľa požiadaviek technológa.Rozmery hvozdu 16,870 m x 11,350 m, svetlá výška 3,20 m. Stropné dosky sú vytvorené s predpätých prefabrikovaných panelov. Tvar a rozmery konštrukcie sú dané technologickými požiadavkami.

Príprava a spracovanie jačmeňa – Objekt obsahuje uskladňovacie boxy a sociálne zariadenie, skladá sa z dvoch nadzemných podlaží, prístup na jednotlivé podlažia zabezpečuje železobetónové schodisko. Objekt je uložený na betónových základových pásoch 800 mm x 1200 mm z monolitického železobetónu. Na doske sú postavené murované steny 440 mm hrubé a priestor dopĺňajú konštrukcie podľa požiadaviek technológie.Rozmery objektu 16,870 m x 11,350 m, svetlá výška 3,20 m. Stropné dosky sú navrhnuté z predpätých stropných panelov hrúbky 400 mm. Tvar a rozmery konštrukcie sú dané technologickými požiadavkami.

Okrem už uvedených častí stavba obsahuje aj čerpaciu stanicu, vodojem a šachtu nad vŕtanou studňou.

Sladovňa Trnava

Nová konštrukcia hvozdu bude založená na pôvodnej konštrukcii oporného múru. Lichobežníkový oporný múr má výšku 5700 mm a premenlivú hrúbku steny od 350 mm na hornej strane po 650 mm na dolnej strane. Na spodnej strane oporného múra bude vytvorená betónová vrstva hrúbky 700 mm a vystužená bude sieťovinou. Konštrukcia rekuperátora je navrhnutá ako oceľová zváraná priamo na mieste. Stĺpy budú k sebe vzájomne pripájané skrutkami.Stĺpy sú navrhnuté ako oceľové profily HEB 180, vodorovné plošiny vo vnútri hvozdusú vytvorené z valcovaných oceľových profilov UPE 160.

Na streche pôvodného objektu je potrebné osadiť rekuperátor pre správne fungovanie jednolieskovéhohvozdu. Rekuperátor bude osadený na nový oceľový rám kotvený do nosných obvodových stien a stropnej dosky vytvorenej na komíne. Obdĺžnikový oceľový rám bude vytvorený ako zváraný s uzavretých štvorcových profilov 200 mm / 200 mm / 10 mm. Podperná konštrukcia pre rekuperátor bude osadená na tri oceľové nosníky. Každý nosník bude vytvorený zvarením dvoch valcovaných profilov HEB 200.

Na obvodovom murive bude vytvorený nový železobetónový nosník na osadenie podpernej konštrukcie. Nad komínom bude vytvorená nová plechobetónová doska so stužujúcim vencom. Plechobetónovú dosku podopierajú tri valcované profily IPE 180.

Stajňa pre teľatá - Koš

Úlohou statického posúdenia bolo navrhnutie stuženia nosných stĺpov stajne pre teľatá. Pôvodné stĺpy boli vyhotovené z debniacich pilierových tvárnic DPT 40, zmonolitnené betónom z neznámej pevnostnej triedy a vystužené betonárskou výstužou s neznámym rozložením, počtom a triedou ocele. Navrhnuté boli tuhé oceľové rámy, ktoré boli nakotvené o oceľové stĺpy a zmonolitnené do základových pásov, na ktorých bude vyhotovený podkladový betón. Oceľové rámy slúžia na prenos vodorovných účinkov od hornej konštrukcie stajne, čiže od priehradovej konštrukcie strechy. Ďalej bolo vyhotovené stuženie oceľových stĺpov a návrh kotvenia.